Wat is CRUKS?

CRUKS: Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

CRUKS. Nu de nieuwe Nederlandse gokwet in werking is getreden verandert er veel. Maar wat is CRUKS nou precies, waarom hebben we het nodig en hoe gaat het daadwerkelijk in zijn werk? We leggen het je in dit artikel haarfijn uit.

CRUKS. Je hebt de term wellicht al horen vallen. Per 1 oktober 2021 is de nieuwe Nederlandse gokwet in werking getreden. Wat is CRUKS precies, waarom hebben we het nodig en hoe gaat het in zijn werk? We leggen het hieronder allemaal voor je uit!

Wat is CRUKS?

CRUKS staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een landelijk systeem waarin spelers met gokproblemen worden opgenomen, om zich tegen zichzelf te beschermen. Eenmaal op de lijst word je namelijk voor minimaal zes maanden uitgesloten van het spelen van (online) kansspelen. Bij alle aangesloten goksites, casino’s en speelhallen ben je vanaf dat moment persona non grata. Oftewel: niet meer gewenst.

CRUKS is per 1 oktober 2021 in werking getreden. Op hetzelfde moment dat de nieuwe gokwet van kracht is gegaan.

Waarom CRUKS?

De Nederlandse overheid zet in de nieuwe Wet op de Kansspelen vol in op verslavingspreventie. Een van de belangrijkste doelen van de nieuwe gokwet, ook opgenomen in het regeerakkoord, is namelijk het terugdringen van kansspelverslaving. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen moet daarin een belangrijke rol spelen: het kan spelers, al dan niet vrijwillig, uitsluiten van online kansspelen, casino’s en speelhallen.

Daarmee is ook direct een andere doelstelling genoemd: het opwerpen van een extra blokkade voor probleemgokkers. Omdat de verantwoordelijkheid om hulp te zoeken nog altijd bij de consument zelf ligt, is het mogelijk dat deze op zoek zal gaan naar andere oorden om zijn gokhonger te stillen. Het landelijke register met té fanatieke gokkers zal in ieder geval de (digitale) deuren van heel wat casino’s en speelhallen gesloten houden, aangezien bij binnenkomst – aan de hand van persoonsgegevens – altijd het CRUKS moet worden gecheckt, waardoor het moeilijker wordt om makkelijk een gokje te wagen. Daardoor voorkomt het, hopelijk, dat spelers of de mensen om hen heen diep door het gokken diep(er) in de problemen raken.

Daarnaast biedt het centrale register van probleemgokkers toekomstige vergunninghouders een extra middel in hun preventiebeleid. In de nieuwe gokwet moeten (online) casino’s en speelhallen de consument namelijk niet alleen wijzen op de gevaren van (online) gokken, maar ook ingrijpen waar nodig. Bijvoorbeeld met een persoonlijk onderhoud tussen de vergunninghouder en de speler in kwestie, waarin gewezen kan worden op de mogelijkheid om zich vrijwillig in te schrijven voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. In het ergste geval kan de probleemgokker bij de Kansspelautoriteit ook worden voorgedragen voor ‘onvrijwillige inschrijving’ in CRUKS.

Hoe kom je in CRUKS?

In de nieuwe gokwet staat dat (online) casino’s spelers moeten beschermen en hun speelgedrag moeten registeren. Ziet de vergunninghouder dat je overmatig gokt, dan moet er worden ingegrepen en worden je gegevens opgenomen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Denk hierbij aan: naam, reden van uitsluiting en de tijdsperiode waarin niet gegokt mag worden. Dit mag zowel met als zonder jouw toestemming gebeuren.

Wanneer krijg je te maken met CRUKS?

CRUKS in het casino: zowel offline als online

Of je nu off- of online speelt, zodra de nieuwe gokwet in werking treedt, krijg je met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen te maken. Voordat je namelijk daadwerkelijk je favoriete kansspelen kan spelen, wordt bij binnenkomst gekeken of je al dan niet een probleemgokker bent:

Offline

Aan de deur van een fysiek casino of speelhal word je gevraagd naar je identiteitsgegevens. Net zoals nu het geval is dus. Alleen zullen deze persoonsgegevens in de nieuwe Wet op de Kansspelen gebruikt worden om te verifiëren of je niet in CRUKS staat. Blijkt dat het geval, dan blijf je buiten. Sta je niet in het landelijk register met probleemgokkers, dan loop je snel naar binnen. Op den duur moet worden toegewerkt naar een systeem met face-to-face identiteitscontrole.

Online

Ook aan de deur van het online casino moet je jezelf blootgeven. Bij aanmelding moet je namelijk heel wat persoonlijke gegevens doorgeven: naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats en, voor zover je erover beschikt, het burgerservicenummer (BSN). Deze informatie wordt vervolgens gecheckt door de Kansspelautoriteit. Indien uit de controle twijfel ontstaat, wordt de toegang ontzegd. Zo niet, dan gaat de deur open en wordt aan jouw gecontroleerde gegevensset een code verbonden ‘die op unieke wijze aan de aspirant-speler is verbonden’, zoals te lezen valt in het wetsvoorstel.

CRUKS-code

Deze unieke code wordt ook wel een CRUKS-code genoemd, de versleutelde persoonsgegevens van de desbetreffende ‘aspirant-speler’, die de Kansspelautoriteit kan gebruiken om te checken of een speler al dan niet staat ingeschreven bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Staat de speler geregistreerd, dan ontvangt het online casino een ‘hit’ en kan de inschrijving niet worden voltooid. Is dit echter niet het geval, dan ontvangt de vergunninghouder een ‘no-hit’ en de CRUKS-code van de betreffende speler. Met deze code kan de goksite direct het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen benaderen, mits dat nodig is. Wel is het online casino verplicht om het BSN-nummer van de speler direct na gebruik te verwijderen uit de administratie.

Indien een speler al ingeschreven staat bij een online casino of ooit een fysieke speelhal/casino heeft bezocht, dan komt automatisch de CRUKS-code naar boven die de kansspelautoriteit al had gekoppeld aan de eerdere opgegeven gegevensset. Kortom, Big Brother is watching you!