Nieuwe Gokwet Nederland

Ein-de-lijk. Na jaren van politiek gekissebis wordt online gokken in Nederland legaal. Met dank aan het wetsvoorstel Kansspelen op afstand…

Ein-de-lijk. Na jaren van politiek gekissebis wordt online gokken in Nederland legaal. Met dank aan het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa), dat op 19 februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen en de huidige Wet op de Kansspelen een broondodige update geeft. Maar wat gaat er nu allemaal precies veranderen met deze nieuwe gokwet? Met dit artikel ben je snel op de hoogte!   

Waarom nieuwe kansspelwet? 

 • Veiliger online gokken. Een gelegaliseerde en gereguleerde markt biedt meer bescherming en is controleerbaarder (lees: meer toezicht Kansspelautoriteit (Ksa)).
 • Betere verslavingspreventie. In tegenstelling tot het illegale circuit kan de overheid spelers op legale goksites wel beschermen tegen de ‘gevaren van online kansspelen’.   
 • Meer geld voor de schatkist – via belastingen en heffingen. De Nederlandse regering loopt volgens berekeningen elk jaar tot 175 miljoen euro aan inkomsten mis.

Hoewel de Tweede Kamer in 2016 al groen licht gaf voor de modernisering van de huidige Wet op de Kansspelen, duurde het tot 19 februari 2019 vooraleer ook de Eerste Kamer zijn zege gaf. Het gevolg van een kabinetswisseling, het betere lobbywerk en flinke weerstand in de senaat. Nu er eindelijk witte rook is rondom het wetsvoorstel Kansspelen op afstand heeft de overheid eindelijk de mogelijkheid om vergunningen te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen en zodoende online gokken te legaliseren en reguleren.

Dat was ook hoognodig, aangezien de uit 1964 stammende Wet op de Kansspelen een grote opfrisbeurt verdiende. Wie had er toentertijd immers van het world wide web gehoord? “We zien dat de samenleving digitaliseert en meer dan een half miljoen Nederlanders op dit moment onbeschermd deelnemen aan online kansspelen”, aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op de site van de Rijksoverheid. “Dat brengt grote risico’s met zich mee als kansspelverslaving en fraude. Ik ben blij dat we spelers nu een veilig aanbod kunnen aanbieden zodat kansspelen online op een verantwoorde manier kunnen worden gespeeld”

De nieuwe kansspelwet heeft dan ook tot doel consumentenbescherming én kanalisatie, wat een duur woord is voor het beheersbaar maken van de markt. De overheid hoopt dat te doen door zoveel mogelijk Nederlandse spelers die nu actief zijn op illegale goksites naar legale aanbieders te krijgen. De kanalisatiedoelstelling is erg ambitieus: op termijn moet 80 procent (!) van de spelers van online kansspelen dat bij een legaal online casino doen. Op die manier kan de overheid, via de Ksa, zelf toezien op veilig spel en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit – de derde pijler onder de nieuwe gokwet.

Wanneer kunnen Nederlanders legaal online gokken?

Wanneer legaal online gokken met nieuwe gokwet

 

Nu de kogel eindelijk door de kerk is betekent dat niet automatisch dat je ook direct legaal kan gokken. Voordat de Nederlandse markt daadwerkelijk open gaat, moet er namelijk nog heel wat gebeuren. Denk hierbij aan: het uitwerken van de lagere regelgeving van de nieuwe kansspelwet, het opstellen van vergunningsvoorwaarden, het behandelen en toekennen van de vergunningsaanvragen, et cetera. De verwachting is dat de overheid dus nog even nodig heeft om een veilig en legaal aanbod aan online kansspelen te presenteren.

Overigens weerhoudt het gebrek aan vergunde goksites Nederlanders er niet van om online een gokje te wagen. Uit recent onderzoek van Motivication (2018), in opdracht van Holland Casino, blijkt dat ruim 1,8 miljoen Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar geregeld online kansspelen spelen. Daarbij staat bingo met stip op één (25%), gevolgd door poker (14%) en sportweddenschappen (12%). Vooral de laatste categorie zit in de lift. Wil je nu meer weten over dit fenomeen: lees hier dan alles over het wedden op sport.

Op de site van de Ksa valt overigens precies te lezen wat er nog moet gebeuren voordat de Nederlandse markt eindelijk opent: 

Tijdpad nieuwe gokwet Nederland

Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe kansspelwet?

Hoewel er dus nog heel wat details moeten worden uitgewerkt, is de update van de Wet op de Kansspelen in grote lijnen al duidelijk. We zetten de hoofdpunten op een rijtje:

Open vergunningstelsel

In de nieuwe kansspelwet wordt gebruikgemaakt van een open vergunningstelsel. Dat wil zeggen dat alle aanbieders straks een goklicentie kunnen aanvragen om legaal te opereren op de Nederlandse markt, aangezien de Kansspelautoriteit geen limiet heeft gekoppeld aan het aantal te verstrekken vergunningen.

Maar waarom start de toezichthouder niet direct met het uitdelen van vergunningen? Dat heeft alles te maken met de snelheid van de bureaucratische molen. Of liever: het gebrek daaraan. “Het duurt nog wel even voor de eerste vergunningen aangevraagd kunnen worden. We moeten de voorwaarden nog opstellen. Wij verwachten dat pas over anderhalf jaar (medio 2020, red) de eerste vergunningen kunnen worden aangevraagd”, aldus een woordvoerder van de kansspelwaakhond in gesprek met RTL Z. 

Inmiddels is bekend dat de eerste vergunningen niet vóór 1 april 2021 kunnen worden aangevraagd. 

Vergunningsvoorwaarden

De Kansspelautoriteit verwacht – op basis van cijfers van vier jaar geleden – zo’n vijftig tot zeventig vergunningsaanvragen te ontvangen. Alleen betrouwbare en kapitaalkrachtige aanbieders zullen echter in staat zijn om straks kansspelen online aan te bieden. Dat heeft niet alleen te maken met het prijskaartje dat aan deze goklicentie hangt – te beginnen met €45.000 voor de vergunningaanvraag en een financiële zekerheidsstelling van ongeveer €830.000, maar ook de strikte voorwaarden die de nieuwe kansspelwet stelt aan de vergunning, onder meer op het gebied van verslavingspreventie. Het voorkomen van kansspelverslaving is dan ook een van de belangrijkste pijlers onder de nieuwe gokwet.

Zijn de vergunningsvoorwaarden voor het aanbieden van online kansspelen al bekend?

Nee, nog niet. De Kansspelautoriteit moet deze nog precies uitwerken, zoals eerder aangegeven. Wel is al duidelijk dat de aanvrager aan de volgende zaken moet voldoen:

 • Gevestigd in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). Zo niet, dan moet er een vestiging worden geopend in Nederland.
 • Een vertegenwoordiger in Nederland die functioneert als zegsman én expert op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie.
 • Betrouwbaarheid én veiligheid. Aanvragers zullen door de Ksa uitvoerig op deze punten worden getest. Volledig in lijn met twee andere pijlers onder de nieuwe gokwet: het tegengaan van fraude en overige criminaliteit en de bescherming van de consument.

De achterliggende gedachte van het vergunningstelsel is uiteraard om kanalisatie tot stand te brengen en de Nederlandse consument een zo sterk mogelijk legaal aanbod te bieden. Tachtig procent van de spelers die nu bij illegale aanbieders online gokken moeten immers op erkende goksites gaan vertoeven. Een ambitieus streven, want hoe krijg je spelers uit het illegale circuit? Het is een vraag waar de overheid zich nadrukkelijk over moet buigen.

In ieder geval krijgt de toezichthouder meer en betere bevoegdheden om op te treden tegen illegale aanbieders. De macht van de Kansspelautoriteit wordt flink vergroot. Waar het nu nog alleen boetes kan opleggen, zal het in de toekomst illegale gokbedrijven ook op andere manieren pijn kunnen doen. Denk aan: het sommeren van betaaldiensten en marketingbedrijven om hun diensten bij verboden goksites te stoppen en het weren van apps waarmee bij illegale aanbieders te gokken valt.  

Afkoelingsperiode – weren van illegale aanbieders

Afkoelingsperiode voor 'illegale aanbieders' in nieuwe gokwet Nederland

 

In principe kan de Ksa met de nieuwe kansspelwet in de hand aanbieders al aan de deur weigeren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde afkoelingsperiode. Hoewel dit in de Nederlandse media ook wel een black-outperiode wordt genoemd, is het meer een time-out: een periode van maximaal twee jaar dat een aanbieder zich koest moet houden en moet bewijzen dat het betrouwbaar genoeg is om tot het legale Nederlandse aanbod te horen. Het is voor illegale aanbieders die zich in het verleden actief op de Nederlandse markt hebben gefocust, door minister Dekker in het wetgevingsproces ook wel ‘cowboys’ genoemd, de kans om toch nog een vergunning te scoren.

Vertrekpunt voor deze afkoelingsperiode was de welbekende motie Bouwmeester, waarin werd gesommeerd om illegale aanbieders van online kansspelen helemaal geen vergunning te geven. Probleem is echter dat als je dit verzoek heel letterlijk zou nemen er feitelijk geen aanbod meer zou overblijven. Alle goksites, al dan niet beboet door de toezichthouder, hebben zich op de Nederlandse markt begeven.

Prioriteitscriteria

In principe komt het er nu dan ook op neer dat er vooral wordt gekeken of aanbieders niet actief bezig zijn geweest op de Nederlandse markt. Met andere woorden: het online gokken van Nederlandse spelers niet hebben gestimuleerd en/of gefaciliteerd. Kortom, goksites die zich niet hebben gehouden aan de scherpe prioriteitscriteria van de Kansspelautoriteit:

 • Website mag niet in het Nederlands
 • Domeinnaam mag niet eindigen op .NL
 • Er mag geen reclame gemaakt worden in de Nederlandse media (televisie, radio en geprinte media)
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van typische Nederlandse symbolen of termen – op de site, maar ook de online kansspelen zelf. Denk aan: tulpen, klompen en een spel als ‘klompen bingo’
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt. Denk aan: iDeal
 • Het ontbreken van (verschillende variaties) geoblocking om Nederlanderse spelers buiten de deur te houden

Waarom geen strikte afkoelingsperiode?

Afkoelingsperiode of niet, verwacht wordt dat het in de praktijk uitdraait op een gevalletje ‘de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend’. Als de Nederlandse overheid namelijk te strikt is, schiet het zichzelf vreselijk in de voet: dan blijven er maar bar weinig aanbieders over en heeft de consument weinig te kiezen. Deskundigen vrezen dan juist dat Nederlandse spelers alsnog het illegale circuit ingeduwd worden. En laat dat nu net zijn waar de nieuwe kansspelwet niet voor bedoeld is – denk aan het kanaliseringsprincipe van eerder.

Veel zal gaan afhangen van de manier waarop de Ksa de betrouwbaarheidsbehandeling, opgenomen in de eerdergenoemde vergunningsvoorwaarden, gaat inrichten: wat mag nu precies wel en wat niet? En wanneer is een aanbieder daadwerkelijk illegaal? De definitie van ‘illegale aanbieder’ zal dan ook moeten worden uitgewerkt.

Maar hoewel het vooralsnog allemaal koffiedik kijken is, lijken de grote spelers zich geen al te grote zorgen te hoeven maken. Niet alleen omdat een sterk legaal aanbod belangrijk is voor het streven om zoveel mogelijk Nederlanders te laten online gokken via een legale aanbieder, maar ook omdat er in de conceptversie van de nieuwe gokwet alleen gesproken wordt over websites die zich primair op de Nederlandse markt hebben gericht. De meeste belangrijke gokbedrijven hebben meestal meebewogen als de Kansspelautoriteit de regels aanscherpte.

Verslavingspreventie – via ‘strengste gokwet van Europa’

Focus op verslavingspreventie in nieuwe gokwet Nederland

 

Voorkomen is beter dan genezen. Zo denkt de Nederlandse overheid ook over de aanpak van kansspelverslaving. Net als in een echt casino loop je online natuurlijk het gevaar om verslaafd te raken. En verslavingsdeskundigen stellen dat de kans hierop in het digitale domein nog nét wat groter is: doordat het bereikbaarder is en de sociale controle vrijwel volledig ontbreekt. Vandaar dat de politiek verslavingspreventie ook tot een van de speerpunten van de nieuwe gokwet heeft gemaakt. “De Nederlandse wet is straks misschien wel de strengste van Europa als het gaat om het voorkomen van kansspelverslaving”, is de Ksa duidelijk op zijn website.

Een kleine greep uit de ‘strengste gokwet van Europa’:

 • Aanbieders hebben een zorgplicht: ze moeten alles doen om verslavingen onder de bezoekers van hun goksites te voorkomen. Ze moeten de consumenten bijvoorbeeld constant voorlichten over de gevaren van gokverslaving en ingrijpen waar nodig.  
 • Vergunninghouders moeten verplicht een afdracht doen aan een op te richten Verslavingspreventiefonds – voor onder meer anonieme behandeling en onderzoek
 • Oprichting van CRUKSCentraal Register Uitsluiting Kansspelen, een landelijke lijst met spelers die minimaal zes maanden niet mogen gokken
 • Zonder spelersaccount, waarbij een ID-check is gedaan waaruit blijkt dat deze 18 jaar of ouder is en niet is opgenomen in het CRUKS, kan er niet worden gespeeld
 • Spelers moeten in hun spelersaccount ‘persoonlijke grenzen aan hun speelgedrag’ aangeven:
  • Maximaal aantal aanmeldingen per dag, week of maand
  • Maximumbedrag aan stortingen per dag, week of maand
  • Maximumbedrag op je account

Averechts effect nieuwe kansspelwet?  

Het moge duidelijk zijn: het verslavingspreventiebeleid gaat ver. De vraag is echter of het niet té ver gaat. En bijt dat niet de beoogde kanalisatiedoelstelling van tachtig procent? De nieuwe kansspelwet werpt al met al heel wat barrières op die moeten worden overwonnen om uiteindelijk online te gokken: alle zaken die je moet invoeren voordat je aan de slag kunt, waaronder privacygevoelige informatie en de constante stroom aan waarschuwingen. Het doet het illegale circuit wellicht extra lonken. En dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn.  

Belastingplicht – van de speler naar de aanbieder

Waar op dit moment Nederlandse spelers nog zelf kansspelbelasting moeten betalen over hun winsten, mits deze meer dan €449 bedragen, verandert dat zodra de nieuwe regelgeving van kracht gaat. In de nieuwe Wet op de Kansspelen verhuist de belastingplicht van de speler naar de aanbieder. Goksites zullen over het zogenoemde ‘bruto-spelresultaat’ (verschil tussen de inzet en de uitbetaalde prijzen) 29 procent belasting moeten betalen.

Europees gezien is dit percentage aan de hoge kant. Het is dus de vraag in hoeverre dit zijn effect gaat hebben op de bonussen en promoties die worden aangeboden, aangezien deze commerciële instellingen dit waarschijnlijk zullen doorberekenen naar de spelers. Maar van de andere kant willen ze ook hun concurrentiepositie niet schaden. Het is dus afwachten hoe de aanbieders deze stevige kostenpost precies gaan verrekenen.

Voor de Nederlandse schatkist is het sowieso goed nieuws, aangezien er per saldo meer belastinginkomsten gegenereerd zullen worden: de aanbieder maakt immers meer winst dan de consument.

Ook als je je winsten uitcasht is er geen belastingheffing. Met een kleine kanttekening: je moet natuurlijk wel altijd eenmaal per jaar je bezittingen opgeven voor de inkomstenbelasting. Als je meer dan €25.000 aan vermogen hebt, dan moet je dat melden aan de Belastingdienst. Speleraccounts op goksites worden namelijk gewoon gezien als bankrekeningen.  

Regulering Reclame

Op dit moment mogen alleen de Nederlandse vergunninghouders reclame maken, met de nieuwe gokwet gaat ook dat veranderen. Heel wat politieke partijen – vooral uit christelijke hoek – hadden dat liever niet gezien. Hun argument: het zou spelers juist aanmoedigen om meer te gokken en verslavingsgevoelig werken.

Onzin, zo meent de minister. Volgens hem is het zonder reclame onmogelijk om de kanalisatiedoelstelling te behalen: Nederlandse spelers uit het illegale circuit te trekken en te laten spelen op erkende goksites. En bovendien, als mensen willen gokken gaan ze toch wel gokken. Wel werd besloten om deze situatie drie jaar na invoering van de licenties te evalueren. Het zou dus kunnen dat er in de toekomst strengere regels gaan komen voor het adverteren van online gokken en online kansspelen.

We hebben dat ook gezien in andere Europese landen, zoals België, Italië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Ook daar kwamen reclame-restricties nadat de markt al even open was. Vaak volgens hetzelfde stramien: een bonanza aan reclames, gevolgd door tegenacties van de regulator. Italië is daarvan wel het meest extreme geval, want daar heeft de regering eind 2018 zelfs een totaalverbod op reclames geaccepteerd. De bedoeling was dat dit begin 2019 van kracht zou gaan, maar vooralsnog mogen aanbieders – onder strikte voorwaarden – nog hun gang gaan. De vraag is echter voor hoelang.