Het wordt zo stilaan een vervelende Nederlandse traditie: het uitstellen van de opening van de markt voor online gokken. Ook de streefdatum van september 2021 gaat namelijk niet gehaald worden. De Wet Kansspelen op afstand (Koa) wordt niet in maart, maar in april van dit jaar van kracht, waardoor aanbieders pas in oktober in Nederland live kunnen gaan met legale online casino’s. Dat valt te lezen in een recente brief van demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

‘Meer tijd nodig voor zorgvuldige implementatie’

In de brief onderschrijft Dekker dat Nederlandse spelers gebaat zijn bij een snelle regulering van de online kansspelmarkt, maar ‘is inmiddels duidelijk dat een zorgvuldige implementatie nog iets meer tijd vergt’. Daarom kiest hij ervoor om de Wet Koa met een maand uit te stellen tot 1 april 2021. Zodat de Kansspelautoriteit (Ksa) en de kansspelsector voldoende gelegenheid hebben hun voorbereidingen af te ronden. Opening van de markt vindt dan plaats op 1 oktober 2021’.

Om de door Dekker genoemde gang naar een gereguleerde kansspelmarkt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, hoeven aanbieders die vóór 15 april 2021 bij de Ksa een vergunningsaanvraag indienen niet direct ook inspectierapporten te overleggen van hun spelaanbod. Daarmee kunnen vroege aanvragers nu wachten tot uiterlijk 1 juli 2021, zonder daarbij het risico te lopen niet op tijd live te kunnen gaan. De Wet Koa stelt dat aanbieders van online kansspelen hun spelsystemen moeten laten keuren door een internationaal erkende keuringsinstelling.

Marktvisie kansspelen

Ondertussen heeft de Ksa ook haar ‘Marktvisie kansspelen’ gepubliceerd, een 131 pagina’s tellend visiedocument. ‘Zo’n document kan door beleidsbepalers worden gebruikt, in dit geval om beslissingen te nemen over de manier waarop de verschillende kansspelmarkten in de toekomst worden ingericht en gereguleerd’, stelt de toezichthouder die het document eveneens zal gebruiken in diens toezicht en handhaving.

Een van de conclusies die in dit visiedocument valt te lezen is dat er in de toekomst meer ruimte kan komen voor nieuwe aanbieders van kansspelen. En niet alleen on-, maar ook offline. Dat zou kunnen betekenen dat er op termijn een einde komt aan diverse wettelijke monopolies en staatsdeelnemingen à la Holland Casino. Wordt vervolgd dus!


Het laatste nieuws:

Je casino's zullen worden verwijderd

Weet je het zeker?