NOS: ‘Gokbedrijven hadden veel inspraak in regels gokreclame’

van Bram
Gepubliceerd 25/08/2023
Meer medezeggenschap in wet dan verslavingszorg

Gokbedrijven hebben een dikke vinger in de pap gehad bij de totstandkoming van het verbod op ongerichte gokreclame, zeker in verhouding met verslavingsdeskundigen. Onder meer Holland Casino en de Nederlandse Loterij zouden succesvol hebben gelobbyd voor een ‘coulanter reclamebeleid’. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

NOS: ‘Gokbedrijven hadden veel inspraak in regels gokreclame’

Kritiek op besluitvormingsproces nieuwe reclameregels

Uit stukken die de NOS heeft opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid (Woo) blijkt dat het ministerie van Justitie & Veiligheid vier gokbedrijven (o.a. dus Holland Casino en de Nederlandse Loterij (TOTO)), drie brancheorganisaties van gokbedrijven en het Trimbos-instituut liet meepraten over het verbod op ongerichte gokreclame

Tot zover niets nieuws, het is immers gebruikelijk om bij besluitvormingsprocessen rekening te houden met alle relevante partijen. Alleen wist de goklobby de beleidsbepalers een stuk beter te vinden dan die van de verslavingszorg. Waar 17 van de 41 suggesties van de gokbedrijven werden overgenomen, waaronder het toestaan van het inzetten van BN’ers bij evenementen, volgde het ministerie maar 1 van de 5 ingebrachte punten van het Trimbos-instituut. 

Van ‘evenwichtige besluitvorming’ was volgens Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, dan ook geen sprake. Hij krijgt in het NOS-artikel bijval van collega Caelesta Braun, hoogleraar openbaar bestuur en maatschappelijke democratie aan de Universiteit Leiden: “Op basis van alle bevindingen lijkt er een onbalans te zitten in de mate waarin contact is geweest met de gokbranche en andere belanghebbenden, zoals verslavingsdeskundigen.” 

Trimbos: ‘Gokindustrie heeft teveel invloed op besluitvorming’

Ook Tony van Rooij van het Trimbos-instituut is tegenover de NOS bijzonder kritisch over de gang van zaken. “Keuzes zouden gemaakt moeten worden op basis van inschattingen wat betreft de effectiviteit van maatregelen om gokschade te voorkomen en aan te pakken, en niet op basis van tegenstrijdige, financiële belangen.” 

Hij benadrukt dat de financiële armslag van de goklobby niet bijdraagt aan een evenwichtiger besluitvormingsproces. “We hebben geen middelen en geen personeel om zoals lobbyisten de hele dag alles te volgen. We zijn geen multinational met gokken als corebusiness.”

In een reactie op alle kritiek laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten dat de bescherming van de consument altijd centraal staat bij het opstellen van nieuwe regels. Bovendien staat de hoeveelheid inspraak van een bepaalde partij niet noodzakelijk gelijk aan de invloed op de uiteindelijke besluitvorming. 


Het laatste nieuws:

Your casinos will be cleared

Are you sure?