Verantwoord gokken

Verantwoord gokken – ‘Speel bewust 18+’

Online gokplezier in een verantwoorde omgeving. Dat is voor het merendeel van de bestaande, online casino’s een belangrijk aandachtspunt. Onder de noemer ‘verantwoord gokken’ hebben erkende gokaanbieders diverse maatregelen genomen om de klant zo veilig mogelijk te laten spelen: zonder schadelijke gevolgen. In dit artikel laten we je zien hoe dit alles in de praktijk wordt gebracht.

De bescherming van kwetsbare spelers

De belangrijkste focus voor aanbieders bij het creëren van een veilige, online gokomgeving is het beschermen van zogenoemde kwetsbare spelers’. Hieronder vallen vooral minderjarige spelers, aangezien die verslavingsgevoeliger zijn. Zodoende is het ook pas mogelijk om vanaf 18 jaar te gokken, zoals in Nederland ook wettelijk is geregeld (in de Wet op de kansspelen (Wok)): ‘Speel bewust 18+’. Online casino’s zien hier ook nadrukkelijk op toe: door spelers bij inschrijving te vragen om hun geboortedatum. Bovendien wordt er pas uitbetaald als gokkers eerdergenoemde kunnen bevestigen aan de hand van hun eigen identiteitskaart/paspoort. 

Naast minderjarige spelers, vallen ook mensen die verslavingsgevoelig zijn binnen de groep van ‘kwetsbare spelers’. Dit zijn veelal gokkers die het spel niet meer zien als een pleziertje, maar meer als een manier om (snel) geld te verdienen. Een van de mogelijkheden van erkende online casino’s om deze groep mensen te beschermen, is het aanbieden van de optie tot ‘self-exclusion’ (zelfuitsluiting). Daarmee kunnen spelers zichzelf voor een bepaalde tijd uitsluiten van het casino. In deze periode zijn ze niet welkom en kunnen dus ook niet spelen. Hiernaast delen diverse casino’s ook nog informatie en adviezen met betrekking tot het verantwoord gokken, om zo risicovol speelgedrag tegen te gaan.  

Twee casino’s die vooroplopen in het propageren van verantwoord gokgedrag zijn Unibet en 888 casino. Op de site van beide kansspelhuizen is veel informatie te vinden met betrekking tot dit onderwerp.

De bescherming van privacy en veiligheid

Naast het beschermen van kwetsbare spelers, ligt de focus bij het ‘verantwoord gokken’ ook op het creëren van een veilige speelomgeving, waarin de bescherming van persoonlijke gegevens is gegarandeerd en geen frauduleuze activiteiten plaatsvinden. Zo moeten gokaanbieders erop toezien dat er geen geld wordt witgewassen of dat ze kunnen worden gehackt. Ook moet de veiligheid van het transactiesverkeer kunnen worden gegarandeerd.  

Hoewel Nederland zich nog in het creatieproces bevindt van een wettelijk regelgevend kader voor online gokken (het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en de overige formaliteiten zijn lopende), is het reeds volkomen veilig om te spelen in de Nederlandse casino’s met een Maltese licentie. De Maltese autoriteiten (Malta Gaming Authority) zien namelijk toe op een veilige kansspelmarkt, waarin aanbieders zich aan strikte voorschriften en normen moeten voldoen

Eerlijk spel

Uiteraard is het ook van belang dat het spel eerlijk wordt gespeeld. Daardoor zal een betrouwbaar online casino de werking van de set algoritmes (aangedreven door een toevalsgenerator - Random Number Generator (RNG)) en pay out ratio achter haar spellen ook regelmatig periodiek laten testen door erkende auditbureaus. Zo niet, dan kan worden gefloten naar een erkende licentie van de autoriteiten.

Ethische marketing

Binnen het concept ‘verantwoord gokken’ is de manier waarop gokaanbieders hun aanbiedingen en promoties communiceren naar het grote publiek ook uitermate belangrijk. Deze communicatie moet ethisch verantwoord zijn. Dus: geen reclame naar spelers die behoren tot de eerdergenoemde kwetsbare groepen. Bovendien moeten de casino’s duidelijk de voorwaarden vermelden bij promoties en bonussen, om zo geen valse verwachtingen te scheppen.

Informatie en advies

Mocht je zelf (nog) vragen hebben met betrekking tot je eigen gokgedrag, dan zijn er online ook diverse manieren om informatie en advies in te winnen.  De Kansspelautoriteit heeft op haar site een hele sectie gewijd aan 'verantwoord gokken'. Daarnaast heeft het Centrum voor Verantwoord Spelen samen met Speel Verantwoord (de brancheorganisatie van online kansspelaanbieders) ook een applicatie gelanceerd die verantwoord gokken moet stimuleren: Bet.ter App.  


onlinecasinogids.com