Groei online kansspelmarkt in Nederland zet door in lager tempo

Conclusies ‘Monitoringsrapportage najaar 2023’

Sinds de opening van de legale markt voor online kansspelen, op 1 oktober 2021, komt de Nederlandse Kansspelautoriteit elk halfjaar met een stand van zaken. Ook dit najaar. In de vijfde monitoringsrapportage (pfd, 204 kB) is gekeken naar de cijfers per 31 juli 2023. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies: 

Groei Nederlandse kansspelmarkt vlakt af 

Het brutospelresultaat (BSR) was in de periode augustus 2022 tot en met juli 2023 in totaal €1,33 miljard. Daarmee zet de groei van de Nederlandse online kansspelmarkt door, maar niet meer zo sterk als eerder. Ter illustratie: tussen augustus 2022 en januari 2023 was het BSR 33% hoger dan in de zes maanden daarvoor, in het afgelopen halfjaar was dat slechts 8%. Casinospelen tegen het huis vormen met 74% nog steeds het grootste segment van het BSR.

“Deze vijfde monitoringsrapportage laat zien dat er sprake blijft van groei van de kansspelmarkt, ook al vlakt deze af. Dat betekent dat de markt zich naar verwachting ontwikkelt”, laat Ksa-voorzitter René Jansen weten in een reactie. “De aanhoudende groei zorgt voor een toenemende verantwoordelijkheid bij aanbieders. De Ksa blijft er streng op toezien dat de Nederlandse speler op een veilige markt kan gokken, met voldoende aandacht voor verslavingspreventie en inzicht in mogelijk problematisch speelgedrag.” 

Aantal spelersaccounts blijft nagenoeg gelijk 

Nederlanders gokten in juli 2023 gezamenlijk met 826.000 accounts, in januari waren dat er nog 859.000. Aangezien een speler meerdere accounts kan hebben, zegt het aantal accounts niet direct iets over het aantal spelers dat actief gokt. Met behulp van een dataset van Gfk schat de Ksa dat tussen februari en juli van dit jaar 676.000 spelers actief waren bij legale goksites; dat is 4,7% van de volwassen bevolking. Een halfjaar eerder waren dat er 647.000. 

Ook blijkt uit de laatste rapportage van de Ksa dat Nederlanders gemiddeld 2,6 goksites per maand bezoeken. Een halfjaar eerder, tussen augustus 2022 en januari 2023, lag dat aantal nog op 2,9 sites. Van alle spelers die online gokken bezocht ruim de helft één kansspelwebsite, 21% zelfs vier of meer. 

Nederlanders verliezen gemiddeld iets meer geld

Naar schatting van de Kansspelautoriteit verloren Nederlanders tussen februari en juli 2023 gemiddeld in totaal €1017. Omgerekend is dat €170 per maand. In de voorgaande zes maanden lag dat op €164 per maand. In de vierde monitoringsrapportage werd nog melding gemaakt van een gemiddeld verlies van €320, maar daarvoor werd nog een oude rekenmethode gebruikt. De nieuwe berekening houdt rekening met het feit dat spelers niet elke maand gokken en zegt zo meer over het verlies op lange termijn dan de oude berekening. 

Aandeel jongvolwassenen in spelerspopulatie neemt licht af 

Ook in de vijfde monitoringsrapportage is weer specifiek gekeken naar het aandeel jongvolwassenen (18-23 jaar) in de totale Nederlandse spelerspopulatie, aangezien het hier om een ‘kwetsbare groep’ gaat. In juli speelden zij met 170.000 van de gebruikte casino accounts, waar dat er een halfjaar eerder nog 184.000 waren. Dat betekent een kleine daling, maar nog steeds 21% van het totale aantal accounts. Gemiddeld verliezen jongvolwassenen per maand €59. Ook wedden ze relatief meer op sport dan hun oudere landgenoten. 

Opnieuw meer inschrijvingen voor Cruks

Het aantal inschrijvingen in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) blijft stijgen. Stond de teller in augustus op 48.000, een stijging van 44% ten opzichte van het halfjaar ervoor, bij publicatie van de monitoringsrapportage is de grens van 50.000 reeds gepasseerd. Ook zag de Ksa het aantal infogesprekken met Loket Kansspel in het tweede kwartaal van 2023 verdrievoudigen, waarschijnlijk als gevolg van de nieuwe website van Cruks

Verschuiving reclame van tv naar online 

Sinds het verbod op ongericht reclame ziet de Ksa een duidelijke verschuiving van tv naar online. Bovendien is het aantal reclames op radio, televisie, in kranten, tijdschriften en buitenruimte tot een minimum gedaald. Wel was er een stijging in het aantal sponsoring van tv-programma’s zichtbaar, aangezien dat nog tot 1 juli 2024 geoorloofd is. 

Kanalisatie ruim geslaagd 

And last but not least, is de kanalisatiedoelstelling van 80% ruimschoots gehaald. Voor de opening van de online markt sprak de Nederlandse overheid de wens uit dat minstens 8 op de 10 Nederlanders zouden kiezen voor een legaal online casino. Nu blijkt dat liefst 93% alleen via legale goksites speelt (een stijging van 1% ten opzichte van het halfjaar ervoor). Van de nieuwe spelers kiest liefst 98% voor een aanbieder uit het legale aanbod. 


Het laatste nieuws:

Auteur
Senior Content Writer
Een voetbalcarrière zat er niet in, maar toch heeft Bram alsnog van zijn hobby zijn werk gemaakt. Van jongs af aan is onze energieke en creatieve geest dol op het spel van taal en woorden. Toen daar later een voorliefde voor casinospelen bijkwam, was een plus een snel twee. Als senior content writer van OnlineCasinoGids.com kan hij zijn jarenlange ervaring als tekstschrijver combineren met zijn passie voor het (online) casino.

Je casino's zullen worden verwijderd

Weet je het zeker?