Raad van State: ‘Verbod gokreclames moet beter worden uitgewerkt’

De afdeling advisering van de Raad van State heeft gisteren haar licht laten schijnen over een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. In het advies stelt het adviesorgaan dat het de wens van de Nederlandse regering begrijpt om kwetsbare groepen te beschermen tegen gokverslaving, maar dat het de nodige bedenkingen heeft bij het huidige ontwerpbesluit verbod gokreclames en dat wijzigingen nodig zijn. 

Verbod gokreclames? Eerst betere probleemanalyse! 

De Raad van State begint haar advies met de vraag om een betere probleemanalyse. Het adviescollege snapt dat een verbod op ongerichte gokreclame voor online kansspelen kan helpen kwetsbare spelers te beschermen tegen de risico’s van gokken, maar wil dat graag gestaafd zien met duidelijke cijfers.

Volgens het adviesorgaan is bijvoorbeeld niet eenduidig vast te stellen dat de legalisering van online kansspelen, en de daarbij behorende ‘tsunami aan gokreclames’, heeft gezorgd voor een groei van het aantal spelers in Nederland: “Er zijn aanwijzingen dat het aandeel nieuwe spelers sinds de legalisering is toegenomen, maar ook daar ontbreken eenduidige cijfers. Hetzelfde geldt voor de ernst en omvang van de verslavingsproblematiek.”

Het advies van de Raad van State is dan ook klip-en-klaar: de overheid moet beter uitleggen waarom een verbod op ongerichte gokreclame op dit moment noodzakelijk is. Ook adviseert het om toe te lichten hoe het ontwerpbesluit zicht verhoudt tot het reclamebeleid voor andere verslavende activiteiten, zoals roken en alcoholgebruik. 

Nog teveel onduidelijkheden in ontwerpbesluit

Naast het ontbreken van een duidelijke probleemanalyse, constateert de Raad van State ook dat verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit onvoldoende zijn uitgewerkt. Het adviesorgaan is kritisch op de manier waarop zaken zijn omschreven en de gebruikte terminologie. Dat heeft gevolgen voor de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het verbod op gokreclames. 

Zo is onder meer onduidelijk wat wordt verstaan onder de ‘aantoonbare maatregelen’ waarmee internetreclame blijft toegestaan (zie later dit artikel). Volgens de Raad van State licht het ontwerpbesluit onvoldoende toe om wat voor soort maatregelen het gaat. In de toelichting staat alleen een verwijzing naar het gebruik van algoritmen, maar ook hier ontbreekt verdere toelichting, in het bijzonder met het privacyrecht (AVR)

Kortom, de Raad van State adviseert de regering om met het reclameverbod terug naar de tekentafel te gaan alvorens het door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Een definitief verbod op gokreclames zal dan ook niet voor maart zijn. Begin oktober gaf minister Franc Weerwind al aan dat de ingangsdatum van 1 januari 2023 onrealistisch was. 

Verbod op reclame voor online gokken, maar niet op internet 

Uit het ontwerpbesluit blijkt overigens dat niet alle gokreclame in de ban gaat. Reclame op internet blijft onder voorwaarden toegestaan. 

Niet toegestaan: 

  • Radioreclame
  • Televisiereclame
  • Reclame in geprinte media (kranten, tijdschriften)
  • Reclame in openbare ruimte

Wél toegestaan: 

  • Reclame op internet (met voorwaarden)

Onder dat laatste vallen ook websites die zich specifiek richten op mensen die reeds interesse in hebben in online kansspelen, zoals OnlineCasinoGids.com. “De gedachte is dat consumenten zelf kunnen besluiten om naar de websites van aanbieders of nieuws- en vergelijkingssites te gaan en daar de reclame te bekijken. Zij kunnen ook hun voorkeuren of instellingen op internet of bij mediadiensten op aanvraag aanpassen en er zo voor zorgen dat zij geen of minder reclame voor online kansspelen aangeboden krijgen.”


Het laatste nieuws:

Auteur
Senior Content Writer
Een voetbalcarrière zat er niet in, maar toch heeft Bram alsnog van zijn hobby zijn werk gemaakt. Van jongs af aan is onze energieke en creatieve geest dol op het spel van taal en woorden. Toen daar later een voorliefde voor casinospelen bijkwam, was een plus een snel twee. Als senior content writer van OnlineCasinoGids.com kan hij zijn jarenlange ervaring als tekstschrijver combineren met zijn passie voor het (online) casino.

Je casino's zullen worden verwijderd

Weet je het zeker?