Modernisering Nederlandse Wet op de Kansspelen komt dichterbij

Doorbraak modernisering Nederlandse Wet op de Kansspelen!

Er zit eindelijk schot in de legalisering en regulering van online gokken in Nederland. Sinds 2016 ligt het wetsvoorstel kansspelen op afstand ter goedkeuring bij de Eerste Kamer, maar zonder resultaat. Vooral de onduidelijkheid rond de ‘vestigingsvereiste’, één van de voorwaarden voor online aanbieders om een Nederlandse kansspelvergunning te krijgen, hield modernisering van de verouderde Wet op de Kansspelen tegen. Een dinsdag verschenen publicatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt nu een einde aan deze patstelling. Er kan dan ook worden gesproken van een absolute doorbraak in het wetgevingsproces.  
Wetsvoorstel kansspelen op afstand: reactie op verouderde wetgeving

Waar online gokken in de meeste Europese landen volledig gelegaliseerd is, is dat nog niet het geval in Nederland. Daar wordt het tot dusverre enkel gedoogd. In Nederland gokken momenteel dan ook ongeveer 500.000 tot 1 miljoen mensen ‘illegaal’ bij buitenlandse online casino aanbieders. Dat heeft vooral te maken met de ontoereikende en sterk verouderde huidige Wet op de Kansspelen, die stamt van 10 december 1964 (!), waarin logischerwijs geen plek is ingeruimd voor het gokken via het internet. In principe worden Nederlandse spelers online, juridisch gezien, dan ook niet beschermd.

Vandaar dat de Nederlandse regering, onder leiding van de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie Fred Teeven, in 2014 met een wetswijziging op de proppen kwam: het wetsvoorstel kansspelen op afstand. Hierin staan enkele aanpassingen om de regulatie en legalisering van online gokken mogelijk te maken, zoals onder meer: een vergunningsplicht voor casino aanbieders, een verplichte bijdrage aan het verslavingsfonds, een zorgplicht voor vergunningshouders, andere tarieven voor de kansspelbelasting en meer middelen voor de Kansspelautoriteit om toe te zien op de handhaving van de Wet op de Kansspelen.

‘Vestigingsvereiste bij kansspelvergunning in strijd met Europese regelgeving’

Ondanks alle goede bedoelingen, wacht Nederland al enkele jaren op vernieuwing van de huidige kansspelwetgeving. Al sinds 7 juli 2016 ligt het wetsvoorstel bij de Eerste kamer, het bestuursorgaan dat de vernieuwde Wet op de Kansspelen kan goedkeuren en doorvoeren, maar witte rook is in Den Haag nimmer gesignaleerd. Ter vergelijking: in België is het online gokken al sinds 2012 bij wet geregeld. Een gouden zet, want reguleren is altijd beter dan gedogen. Zo ook in dit specifieke geval. Niet alleen voor de casino liefhebbers zelf (zodat ze altijd veilig en verantwoord online kunnen spelen), maar ook voor de Nederlandse samenleving: het zorgt voor extra werkgelegenheid en spekt de schatkist. Naar schatting loopt de overheid door de verouderde wetgeving per jaar liefst 100 miljoen euro mis.

Nu lijkt Nederland – met enige vertraging - dan eindelijk het voorbeeld van België te volgen. De laatste hordes in de totstandkoming van de nieuwe kansspelwet, enkele onduidelijkheden over de exacte invulling van eerdergenoemde wijzigingen in het het huidige beleid, zijn namelijk weggenomen door een recente publicatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In een open brief somt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, aan de hand van het regeerakkoord, het standpunt van het kabinet met betrekking tot de modernisatie van het kansspelbeleid op. Daarbij wordt ook de ‘vestigingsvereiste’ uitgelegd. Dit is één van de vele voorwaarden die worden gesteld aan een digitale Nederlandse kansspelvergunning en eentje die kritisch werd ontvangen door de online iGaming business. Waar in eerste instantie online casino aanbieders zich fysiek in Nederland dienden te vestigen voor een licentie, geldt dat nu alleen voor bedrijven buiten de EU. De oorspronkelijke verplichting blijkt namelijk in strijd met de Europese wetgeving en meer specifiek: een beperking van het vrije verkeer van diensten.

Dekker eist nu als voorwaarde voor een goklicentie dat online casino aanbieders, die binnen de EU zijn gevestigd, een vertegenwoordiger binnen de Nederlandse landsgrenzen hebben. Zodat deze actief kan bijdragen aan de preventie van gokverslavingen. Verantwoord gokken is en blijft een belangrijk speerpunt in het regeerakkoord. "Deze maatregelen zorgen voor een robuuster kansspelbeleid in Nederland. De ongeveer half miljoen online spelers in Nederland worden hiermee beschermd, en het illegale en onveilige aanbod wordt teruggedrongen", aldus Dekker op de officiële site van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Legalisering online gokken: zaak van lange adem

Nu de huidige regering zich, bij monde van Dekker, volledig achter het wetsvoorstel kansspelen op afstand heeft geschaard, lijkt de legalisering van online kansspelen in Nederland dichterbij dan ooit. Al was het maar omdat de regering ook in de Eerste Kamer een meerderheid heeft en het de nieuwe wetgeving zo vrij snel zou moeten kunnen doornemen en goedkeuren.

Toch zien we een nieuwe Wet op de Kansspelen pas eind 2018 op zijn vroegst worden ingevoerd. De Eerste Kamer gaat van 11 juli tot en met 10 september van dit jaar namelijk op zomerreces en daarna zullen er ook weer wat maanden overheen gaan voordat er daadwerkelijk witte rook uit Den Haag komt. Hoe dan ook, we houden de ontwikkelingen rond de nieuwe Nederlandse kansspelwet in de gaten. Blijf OnlineCasinoGids.com dan ook volgen! In de tussentijd kun je uiteraard gewoon één van de vele erkende betrouwbare online casino’s bezoeken, die we voor je hebben geselecteerd.

 


https://www.onlinecasinogids.com

Een échte online casino liefhebber? Dan is OnlineCasinoGids.com de place to be. We willen via dit platform jouw online gokervaring maximaliseren. Met alles wat daarbij kan helpen: betrouwbare online casino reviews, uitgebreide slot reviews, spelgidsen met tips en tricks, de beste casino bonussen, mooie acties en promoties en het allerlaatste nieuws uit de gokindustrie. Kortom, we zijn dé gids die je naar de ultieme online casino experience leidt. Van liefhebbers, voor liefhebbers.

Gokken in het online casino is spannend, maar moet vooral leuk zijn en blijven. Verantwoord gokken is daarbij een absolute must. Daarmee zorg je namelijk dat gokken een leuk spelletje blijft. Meer over verantwoord spelen, hoe een potentiële gokverslaving te herkennen en welke middelen en organisaties kunnen helpen ter preventie dan wel bestrijding vind je hier.